Stappenplan starten nieuwe kring

Regelmatig wordt bij NCOK ondersteuning gevraagd bij het starten van een nieuwe kring. Vanuit onze ervaring met diverse functionarissen en organisaties bij defensie hebben we een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan nieuwe
kring is een richtlijn/advies.

Algemeen:
Bid voor deze kring en vraag wijsheid. Bid voor een broeder of zuster om dit samen aan te lopen.
Protestantse en Katholieke geestelijk verzorger informeren dat er een behoefte is onder christenen om elkaar te ontmoeten.
Vraag aan de Protestantse en Katholieke geestelijk verzorger of hij/zij de kring wil leiden? Zo ja, samen afspraken maken hoe jullie dit gaan aanlopen.
Zo niet, vraag aan de Protestantse en katholieke geestelijk verzorger of hij/zij het wil ondersteunen / faciliteren?
De facilitair commandant toestemming vragen. Geef aan dat het al ondersteund wordt door de GV.
Indien mogelijk elke week op een vast tijdstip
Bijvoorbeeld op maandag als weekopening of als weekafsluiting op vrijdag (nadeel: zijn niet veel mensen binnen op vrijdag). Er zijn verscheidene goedlopende kringen tijdens de lunchpauze.
Maak een flyer (NCOK kan hierin ondersteunen) en plaats deze op strategische plekken (eetzaal, lift).
Geef bekendheid op de intranetpagina van je eenheid/kazerne/basis.
Extra motivatie naar een ongelovige commandant:
De ontmoetingskring vindt plaats in lunchtijd.
We zijn levensbeschouwelijk bezig.
Een kring is in die hoedanigheid een moraal en moreel verhogend instrument in de kazerne
Onderwerpen zoals de gedragscode defensie komen aan bod. Vanuit Bijbels perspectief worden die bekeken.
Een doelstelling is dat christenen hun geloof gaan uitleven op de werkvloer
Stelling: elke christen zou een meerwaarde moeten zijn voor zijn of haar omgeving
De kring wordt gefaciliteerd/ondersteund door de geestelijke verzorging.
Overigens geldt er in Nederland een grondwettelijk recht van vrijheid van vergadering en van vrijheid van godsdienst. Hoewel je dit niet als argument hoeft te gebruiken, is het wel goed je hiervan bewust te zijn.

Hoe geef ik een ontmoetingskring vorm?
Welkom & ontmoeting
Gebed
Bijbeltekst (b.v. NBG leesrooster) of een overdenking (zie NCOK-site)
Bespreken van de tekst. Zorg dat je 2 of 3 vragen hebt die de tekst persoonlijk maken
Bidden: Specifieke gebedspunten (evt. Vragen aan de groep)
Vaste gebedspunten: Koninklijk huis, regering, commandanten, uitgezonden personeel en hun familie, zieke collega’s, GV en actuele zaken. Afsluiting, evt. gezamenlijk ‘onze Vader.

Tips Kringgebed:
We hoeven niet het rijtje af
Hardop kan, maar in stilte meebidden is ook goed
Stilte is zendtijd van de Heilige Geest
Spontane gebedspunten zijn prima
Beperk herhaling van gebedspunten en voorkom omhaal van woorden
Respecteer verschillen in woorden en geloofsbeleving
Houd leerstellingen buiten de deur, bidden is geen preken
Focus op eenheid, niet op verschillen
Wees oprecht en respectvol
Later binnen of eerder weg maakt niet uit, wel zachtjes graag
Hou je aan de tijd (eigen tijd).

Door een Focus op Jezus door gebed en het Woord vallen verschillen weg en zal de Heilige Geest alle ruimte krijgen. Dit is hetgeen ons verbindt.

Mail of bel ons voor advies of andere hulp bij het opstarten.
We draaien graag een poosje met je mee.

Heel veel zegen,

Kernteam NCOK