The Inside Church

Beste broeder en zuster,

Vandaag wil ik iets met je delen.

3 jaar geleden op 5 december werd ik diep geraakt door een gebeurtenis op het eiland Tholen, waar ik woon. Ik heb toen een stuk geschreven, ‘The Inside Church’, waarvan ik nu geloof dat God mij iets wilde laten zien.

Tholen werd op dat moment overspoeld met vluchtelingen. De gemeente vroeg hulp aan de kerken en werden min of meer gedwongen samen te werken. Dit leidde tot een kortstondige atmosfeer op Tholen, mijns inziens, als in Matteus 25 vers 35: want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven; ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven; ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald.

 

Ineens was daar het besef van individuele verantwoordelijkheid welke alle kerkmuren overstijgt. De Heer maakte mij duidelijk dat er iets moet gebeuren! Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Openbaring 3: 16

De visie die ik heb is voor het eiland Tholen, maar tegelijkertijd overal toepasbaar.
De scheiding tussen Geloof en Ongeloof stopt niet op de deurmat van de kerk. Deze scheiding loopt dwars door de bestaande kerken.
Op Tholen is een Gelovige gemeente welke is gezeten in alle bestaande kerken. Dit is een gemeente waarvan Jezus zegt: Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten……….. Openbaring 3: 8,
Voor het gemak noem ik deze gemeente ‘The Inside Church’. Deze kerk staat op in deze dagen. Voor alle duidelijkheid, dit is al aan de gang en het is noodzakelijk want Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. (‘haastelijk’) Openbaring 22: 20
Omdat we zien dat de ontwikkelingen in de wereld m.b.t. de tekenen van de eindtijd, o.a. gebeurtenissen rondom Israel, in een stroomversnelling raken, kunnen we niet anders dan concluderen dat de tijd nabij is.

Visie

  1. The Inside Church zal zich gaan verenigen op een Bijbelse manier in interkerkelijke huisgroepen. Daarbij moeten zij vooral niet hun eigen kerk loslaten. De eerste gemeente kwam samen in huisgroepen terwijl zij ook naar de tempel gingen.
    En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken. Hand. 2:46
  2. Interkerkelijke huisgroepen waarbij een discipelschapcultuur heerst, oftewel zorg voor elkaar en de bereidheid om discipelen te maken.
    Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen. Matt.28:19
  3. Door de discipelschapscultuur zal er groei plaats vinden en zullen deze huisgroepen al snel het aantal van 12 overschreiden. Het is belangrijk dat kringen dan weer opsplitsen. Motivatie hiervoor is dat mensen zich in een kleine gemeenschap gekend weten. Niemand kan in de anonimiteit blijven. Er is intimiteit, ook in kleiner verband. Jezus beweegt zich voornamelijk in groepen van 12 en 70, maar binnen de 12 had Hij een speciale relatie met 3 personen.

In onze omgeving zijn al veel interkerkelijk initiatieven zoals Kampvuuravonden, Alphacursus, Mannenontbijt, True You, Atletes in Action, Kapelavonden etc. Daarom hebben we besloten om de initiatiefnemers uit te nodigen en samen te gaan bidden en onze Heer te vragen om wijsheid en richting.
Uiteraard willen we op individuele basis kerkleiders informeren en betrokken maken zodat dit een gezamenlijk werk is.
Met elkaar willen we bestaande geestelijke bolwerken inventariseren zodat we voor deze specifiek kunnen bidden.

Nogmaals voor alle duidelijkheid, The inside Church bestaat al. Tegelijkertijd geloof ik dat wij een God dienen van orde. Toen Mozes luisterde naar zijn schoonvader Jethro handelde hij als volgt: Mozes koos daarom uit heel Israël bekwame mannen en stelde hen aan als hoofd over het volk: leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien. Exodus 18: 25
Ik kan mij zo voorstellen dat Mozes contact hield met zijn leiders over duizend op een liefdevolle en rechtvaardige wijze. Discipelschap.
The Inside Church zal per dorp georganiseerd zijn en gecoördineerd worden door een dorpsoudste. Een persoon die de relatie onderhoud met de kringleiders.
Voor ons eiland zal ook een oudste zijn die relaties onderhoud met de dorpsoudsten.

Afgelopen jaren heb ik geleerd als kringleider bij defensie en nu als ‘reizend adjudant’ voor de NCOK hoe belangrijk het is om kringleiders te hebben, maar ook per Krijgsmachtdeel een coördinator en een bestuur.
Vooral leiders van Christelijke werken liggen voortdurend onder vuur. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeze 6:12
Dan is het goed om elkaar regelmatig te ontmoeten en te bemoedigen. Wij doen dat door toerustingsdagen, maar we gaan ook naar de kringleiders toe.
We zijn als kooltjes in een vuur. Haal er een kooltje uit dan zal hij doven.

Ben je door deze overdenking geraakt, op wat voor manier ook, bel of mail mij als je door wilt praten. Dit is persoonlijk en ik geloof tegelijkertijd ook niet. Het gaat ons allemaal aan. Mijn hart is hier vol van en daarom pak ik de vrijmoedigheid om dit met jou te delen.

Als NCOK hopen wij samen met jullie dagelijks de Hele wapenuitrusting van God aan te doen opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Efeze 6:13
Namens de NCOK wensen we jou als kringleider en je kring een zeer gezegende kerst en een voorspoedig 2019

Vragen

Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed

Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten