Twee leden bestuur Protestantse Kerk bezoeken luchtmachtbasis in Turkije

IncirlikDr. A. J. Plaisier en mr. Marjoleine Engelbert-Clarenbeek, lid van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland, hebben recent een bezoek gebracht aan de luchtmachtbasis Incirlik in Turkije.

Zij waren daar op uitnodiging van hoofdkrijgsmachtpredikant ds. K. H. Ubels, meldde de Protestantse Kerk vrijdag. De moderamenleden woonden een kerkdienst bij en voerden gesprekken met de aanwezige militairen. Er zijn 250 Nederlanders op de basis gestationeerd. Ze verdedigen de inwoners van Adana en het Turkse luchtruim en grondgebied tegen aanvallen met raketten uit Syrië.

Het krijgsmachtpastoraat wordt als „heel waardevol en buitengewoon nuttig” beschouwd, constateerde Engelbert. „Er is veel waardering voor onder de militairen.”

Foto’s Martijn Bronkhorst

Redactie Kerk

Bron: www.refdag, 22 november 2013

Incirlik