UITERMATE ZWAAR

“Hij heeft ons uit zo’n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal.” (2 Korinthe 1:10).

Paulus spreekt hier over Gods bevrijdende kracht – in verleden, heden en toekomst! Hij zegt: “God heeft ons in het verleden verlost, Hij doet dat nu en Hij zal ons ook verlossen uit alle toekomstige problemen en beproevingen. We hoeven niet bang te zijn voor iets dat op onze weg komt, omdat we weten dat God ons gaat verlossen!”
Dat is een krachtige verklaring, maar velen van ons vergeten de meest recente verlossing door onze Heere, net zoals de kinderen van Israël. O, de bevrijdingen die God hun gaf! Hij leidde hen met een wolk overdag en een vuurkolom ’s nachts; Hij verdeelde de Rode Zee, zodat ze droogvoets naar de overkant konden; ze kregen manna uit de hemel en stromend water uit de rots. (Lees deze verslagen in Exodus 13:21; 14: 21-22; 16:31; Psalm 78:16) Maar toch verzochten ze God en spraken ze Hem tegen.
Helaas gebeurt dat ook vaak met ons. We zeggen: “Wel, ik zat in een benauwde positie en God verloste mij. Maar dit keer is het anders.”
Onze liefhebbende Vader wil dat we Hem in élke crisis vertrouwen, in elke verleiding, zonder twijfels. Hij wil dat we nooit meer twijfelen aan Zijn macht om ons te verlossen.
Begrijp me niet verkeerd. We moeten nog steeds de goede strijd van het geloof strijden. De Heere heeft een manier om ons soms ‘boven ons vermogen’ te beproeven, zoals Paulus schrijft in 2 Korinthe 1:8. Dit betekent dat hij boven zijn eigen kracht werd beproefd en niet meer op zichzelf kon vertrouwen. Dus wendde hij zich tot God!
Soms moeten we toegeven dat het ons boven het hoofd stijgt en voor de Heere op de knieën gaan! Ik moedig je aan om vandaag tot de Heere te roepen en Hem te vertrouwen. Hij is trouw en zal je bevrijden.

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar  leoharskamp@gmail.com

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten