Overdenkingen

 • Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 11

  Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 11

  Een orkaan op Sint Maarten Het was 6 september 2017 toen orkaan Irma met het oog exact over Sint Maarten ging. Volgens ooggetuigen was er niet eerder zo’n zware orkaan op Sint Maarten. In elk gesprek ervaarde ik het ontzag voor God. Inderdaad ik ben daar geweest. Ik weet niet waarom, want ik had niet […]Read More »
 • Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 10

  Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 10

  Vluchtelingen op Tholen In de laatste 2 hoofdstukken wil ik vertellen hoe ik dacht Gods stem te verstaan in 2015 voor het eiland Tholen en in 2017 voor het eiland Sint Maarten. We beginnen met Tholen. In 2015 was ik aan het dagdromen. Mogelijk een visioen. Hieronder het stuk wat ik toen schreef: The Inside […]Read More »
 • Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 9

  Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 9

  Hoe ga ik starten? Alles begon 40 dagen voor Pasen met een droom. Zie deel 1 hoofdstuk 9. Vervolgens een visie om te wachten zoals Paulus aan boord van het schip toen hij als gevangene naar Rome werd gebracht. Lees deel 1 hoofdstuk 7. Het was alsof God zei: ‘Blijf op je post.’ We zien […]Read More »
 • Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 8

  Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 8

  Opdracht: Maak alle volken tot Mijn discipelen En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert […]Read More »
 • Visie van de eindtijdgemeente – hoofdstuk 7

  Visie van de eindtijdgemeente – hoofdstuk 7

  Discipelschap, een lifestyle Lees Lucas 10: 1-7, de uitzending van de 70 discipelen. Iets eerder lees je in Lucas de uitzending van de 12 discipelen. In Matteüs en Marcus lees je hier ook over. De opdracht aan de 12, en later aan de 70 discipelen verschilt niet veel. Bij beiden opdrachten lezen we dat Jezus […]Read More »
 • Visie van de eindtijdgemeente – Hoofdstuk 6

  Visie van de eindtijdgemeente – Hoofdstuk 6

  Wat nu met de kerk? Misschien geloof je in het concept zoals beschreven en overtuigd Gods Geest van waarheid. Echter je houdt van je kerk en de mensen. Je hebt daar mogelijk een bediening. Laten wij onze samenkomsten in de kerk blijven doen. Weliswaar in een uitgeklede vorm met 30 personen. We krijgen een unieke […]Read More »
 • Visie voor de eindtijdgemeente – Hoofdstuk 5

  Visie voor de eindtijdgemeente – Hoofdstuk 5

  Omdenken: van ‘tempel-denken’ naar ‘huiskerk-denken’ Inleiding: In het boek Openbaring lezen we in de eerste 3 hoofdstukken over Johannes die een ontmoeting heeft met Jezus. Jezus die wandelt tussen de kandelaren, welke de verschillende gemeenten aanduiden. Jezus spreekt zeven gemeenten aan. Er lijken er maar twee goed vanaf te komen, namelijk Smyrna en Filadelfia. Wat […]Read More »
 • Visie voor de eindtijdgemeente – Hoofdstuk 4

  Visie voor de eindtijdgemeente – Hoofdstuk 4

    Hoe gaat de huiskerk functioneren?   Hier kan ik een boek over schrijven. Er zijn veel broeders en zusters in deze wereld die de weg al terug hebben gevonden naar een kerk zonder muren: The church without walls. In Nederland geven Wil en Ank Kleinmeulman hier invulling aan en hebben op het Nederlands gedeelte […]Read More »
 • Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 3

  Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 3

  Wanneer een nieuwe kerk? ‘Het nieuwe gewoon’ noemde minister president Rutten het al. In januari 2020 wisten we nog van niets en in maart 2020 moeten we een nieuwe wereld aanvaarden? Het nieuwe gewoon sprak hij eind maart uit? Een 1 ½ meter samenleving? Wist hij al meer als wij? Boven-proportionele straffen als we samenscholen […]Read More »
 • Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 2

  Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 2

  Wat, waar en waarom een nieuwe kerk?  Misschien heb je je hele leven al een kerkbank warm gehouden en ben je verward na het lezen van het vorige hoofdstuk. Misschien voel jij je schuldig of word je onrustig. Begin met een gebed en geloof dat de Heilige Geest deze onrust weg gaat nemen. We gaan […]Read More »