Verlangen naar de vernieuwing door de Heilige Geest

Door Gary Wilkerson

“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?” (2 Korinthe 6:14).

Je vraagt je misschien af waarom je je zo saai van geest voelt. Of waarom je niet de macht hebt om te getuigen zoals je zou willen. Of waarom je gebeden zo zwak lijken. Het kan mogelijk zijn omdat er nog teveel van de wereld is, het restant van het vlees en de vleselijkheid, die in jou huizen.

Je luistert mogelijk naar de verkeerde soort muziek of je kijkt naar ongezonde beelden op tv of online. En hoe zit het met de mensen met wie je omgaat? Daagt men je uit om meer op Jezus te lijken of zijn het vleselijke, plezierzoekende metgezellen die je van Hem weg leiden?

“Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere” (2 Korinthe 6:17). Afzonderen van wat? Van gemeenschap met dingen die niet zuiver en heilig zijn, dingen die onwaar en liefdeloos zijn en verdeeldheid veroorzaken. Dingen die scheiding tussen jou en anderen veroorzaken en je geloof, je liefde en je gebedsleven verminderen.

God heeft misschien al tot je hart gesproken over wat sommige van die dingen zijn en Hij zegt: “Laat ze verdwijnen. Neem de tijd om die uit je leven te verwijderen. Zonder je ervan af!” En wanneer je dit doet, zal Zijn Geest je vernieuwen. Gods genade zal je omvatten en je in staat stellen om te verklaren dat de onzuiverheden in jou tot het verleden behoren. De nederlaag die je ten opzichte van de boze leed, hij die probeert je geloof, je kracht, je macht te verminderen, behoort tot het verleden!

God vraagt ons niet om uit bepaalde dingen te stappen, omdat Hij een soort morele politieagent is die probeert te zorgen dat je precies doet wat Hij zegt. Nee, het is omdat Hij een Vader is die van je houdt en geniet als jij het goede doet. En Hij verheugt zich als jij een heerlijk en kostbaar leven leidt. Een leven vervuld van wonderen.

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Vragen

  1. Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
  2. Wat zegt jou dat?
  3. Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed

Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten