Visie – week 27

Joel 2: 28Daarna zal Ik mijn Geest uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Aan oude en jonge mensen zal Ik dromen geven. 29Ook op slaven en slavinnen zal Ik in die tijd mijn Geest uitstorten.

Jij hebt gaven en talenten gekregen. Als je een relatie hebt met de levende God, dan zal je gaan ervaren dat de Heer deze gaven wil gaan gebruiken tot eer en glorie van Zijn naam.
God roept jou voor een taak in Zijn Koninkrijk. Een taak die de Heilige Geest door jou heen wil doen.
Wat voor bediening heeft God voor mij? Geen idee. Je kan het Hem vragen. Misschien geeft Hij jou een droom of visioen, misschien een hele diepe passie ergens voor of Hij spreekt door de Bijbel of door mensen rechtstreeks tot jouw hart.
In ieder geval kunnen we stellen dat een taak van God altijd in overeenstemming is met Zijn woord en dat het leidt tot redding van zielen.

God wil jou een taak geven en om die taak goed uit te voeren is visie nodig
We gebruiken het Engelse woord VISION om jou visie te geven.

Vision:

 1. Value/waarde
  Johannes 3: 16Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.
  Uit bovenstaande tekst kan je afleiden dat het God om verlorenen gaat. Dat God mensen jou wil gebruiken om andere mensen bij Hem thuis te brengen. Hij wil ons laten functioneren als een lichaam, een gemeente, die een hart heeft voor Hem en zijn medemens.
 2. Investment/investeren
  Lucas 12: 31Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden.
  God wil dat jij investeert. Niet alleen in het ‘geven van tienden’, maar ook in tijd. Hij wil dat jij Hem in alles zoekt. Dat alles wat je doet tot eer en glorie van Zijn naam is.
 3. Speach/spreken
  Spreuken 18: 21Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
  Woorden hebben kracht. Zij geven vrucht goed of slecht.
  Als jij negativiteit uitspreekt dan zal je dit oogsten. Spreek je positieve woorden, dan zal je deze terug ontvangen.
  Dit heeft te maken met een geestelijke werkelijkheid die je niet ziet, maar jou en mijn handel en wandel beïnvloed.
  In Efeze 3 vers 10 lezen we: 10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden
  Zie dit als een opdracht dat wij als gemeente de veelkleurige wijsheid van God middels aanbidding en proclamatie(hardop spreken) bekend maken aan de overheden en machten in de Hemelse gewesten.
  Doe dit elke ochtend en je zal de vruchten niet alleen oogsten, maar ook eten.
 4. Inspiration/inspiratie
  Geïnspireerd zijn, wil o.a. zeggen dat je enthousiast bent, geleidt willen worden door de Heilige Geest, instaat om anderen aan te vuren. Ik geloof dat God jou een taak wil geven die groter is als jij kan bedenken. Anders kan jij het gewoon weer op eigen kracht doen. Hij wil dat jij in Zijn kracht gaat staan. Dat je deel uitmaakt van iets groters als jijzelf.
 5. On target Door in Zijn kracht te gaan staan krijg je Focus, gericht op het hoofddoel.
  On fire – Je staat in brand voor Jezus omdat je weet dat Hij stierf voor jou.
  Vandaag de dag gaan veel mensen gaan niet naar de kerk omdat er geen passie is!
  Zij zeggen: Als jullie boodschap waar is dan ga je daar toch voor met alles wat in je is?
  12: 11 In ijver onverdroten en vurig van geest dient de HeereVragen:
 1. Wat is voor jou van waarde?
 2. Hoe investeer jij? 
 3. Ben jij ‘ON TARGET’ – ‘ON FIRE’?

Gebed week 27

 • Deze week bidden we voor militairen met PTSS en voor hun familie. Dat zij de rust en vrede mogen ontvangen van God. 

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

 • Koninklijk huis en regering. In het bijzonder voor Gerrit Zalm gedurende de formatie. Dat het Christelijk geluid hoorbaar mag worden in de politiek.
 • Onze leidinggevenden
 • De uitgezonden collega’s en hun familie
 • Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan
 • Het werk van de geestelijk verzorgers
 • Onze positie als Christen op de werkplek
 • Uitbreiding ontmoetingskring(en), o.a. in Stroe, GMaj. Koot kazerne en op Camp New Amsterdam in Soesterberg.
 • Bid ook voor een op te richten Christelijke studentenvereniging aan de KMA.
 • Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maanden
 • Persoonlijke dank- en gebedspunten