Een impressie het 1e weekend

1. In de eerste plaats een sterke verbondenheid en een bevestiging dat wij op de goede weg zitten.
In de eerste trainingsessies werden wij er vooral bij bepaald dat Jezus discipelschap voorleefde en als wij een volgeling/discipel zijn, wij geroepen worden om discipelen te maken.

Eenheid en samenwerking:

2. Er werd gesproken over de diverse groepen waarin Jezus zich bewoog en de functies daarvan. Groepen van 3-12-70
Een groep met intieme ruimte(2-3) waarin kwetsbaarheid mogelijk is
Een groep met persoonlijke ruimte(6-12)waarin relaties centraal staan
Een groep met sociale ruimte(20-70) waarin externen kunnen aanhaken
Een groep met publieke ruimte(70+) waarin de ervaring gezamenlijk is en waarbij horen centraal staat
Tot 70 personen= klein genoeg om lief te hebben en groot genoeg om lef te hebben
Duidelijk werd dat vaak verkeerde functies in verkeerde groepsgrootte worden gebruikt.

3.Kernvraag: Hoe krijgen wij een discipelschapscultuur bij de Krijgsmacht?
Deze sessie bepaalde min of meer door de cultuurmatrix waar wij staan met onze Christelijke bezigheden? Zijn deze UITNODIGEND en UITDAGEND!
Stel jezelf voortdurend deze vraag: Kopieer jij structuur of creëer jij cultuur?

 

4. In deze sessie mochten we gaan dromen waar we willen staan over 5 jaar.
Het grootste en mooiste uit deze droom is de uitspraak: ‘over 5 jaar geloven wij dat God een opwekking gaat geven bij defensie’
De foto’s hieronder geven onze droomoefening weer. Op de stickers en in het geluidsbestand is te zien en te horen wat anderen over ons uitspraken.

5. Hoe Jezus Discipelen maakt.
Markus 3: 13-14
Het motto van de Navigators kwam hier verschillende keren terug:
DREAM BIG – START SMALL – GO DEEP

We hebben nagedacht over onze ambitie over 2 jaar.
We hebben gekeken waar we nu staan
We hebben onze visie in 3 speerpunten weergegeven en vervolgens onze ambitie bepaald:

Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt door middel van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting.

6. Imitatie.
Bij deze oefening werden 3 vragen gesteld:
1. Wie imiteer jij?
2. wie is dichtbij genoeg om jou te imiteren?
3. Welke 3 dingen van jou maken de wereld mooier? Welke 2 dingen minder mooi?

7. was een zelfreflectie oefening

8. een Bijbelleesoefening waarbij we het volgende toepassen in een tekst:
1. Ontdekken
2. Begrijpen
3. Toepassen

Aan het eind van de training werden we uitgedaagd om een halfjaarplan te schrijven.
Over een half jaar:
1. Elk teamlid heeft een mentor
2. Elk teamlid heeft een discipel
3. Het team blijft verbonden in discipelschap
4. Toerusting vwb discipelschap aan kringleiders
5. Bestuur NCOK moet worden uitgebreid

We zien uit naar ons 2e trainingsweekend.