Skip to content Skip to footer

Welkom bij de NCOK

De Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring (NCOK) is een netwerk van christenmilitairen. Via ons netwerk kom je in contact met collega christenen. Wat ons kenmerkt zijn twee kernwoorden: christen en militair. Onder militair verstaan we uitdrukkelijk ook onze burgercollega’s bij Defensie. We focussen erop dat onze activiteiten raakvlakken hebben met deze twee kernwoorden. De NCOK faciliteert ontmoetingskringen. Een doelstelling van de NCOK is om op iedere kazerne, vliegbasis of schip een kring met christenmilitairen te hebben. Christenen vinden steun bij elkaar door het geloof te delen en samen te beleven. Een mooi voorbeeld is daarvan de kring op de Tromp.

De NCOK heeft een rijke historie en bestaat als sinds 1929. Het is onze visie dat Jezus zichtbaar gemaakt wordt binnen de Krijgsmacht. We streven hiernaar door met elkaar één te zijn.

Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

Johannes 17:21

De NCOK onderhoudt contact met internationale partners, in veel landen is er een netwerk voor christenmilitairen, ook wel bekend als MCF (Military Christian Fellowship). We bezoeken internationale conferenties om christenmilitairen van over de hele wereld te ontmoeten. De conferenties staan vermeld onder activiteiten.