Werkgroep militairen Hersteld Hervormde Kerk

De werkgroep militairen van de Hersteld Hervormde Kerk organiseert morgen een contactdag voor militairen in Ermelo. Het thema van de bijeenkomst is: ”Geestelijk verzorgd of bezorgd?”

Ds. J. den Boer, voorzitter van de werkgroep, was zo’n drie jaar geleden een van de initiatiefnemers. Zelf was hij jarenlang beroepsmilitair alvorens in 1994 predikant te worden. Als legerpredikant werd hij uitgezonden naar Bosnië en Afghanistan. Twee zonen van hem zijn beroepsmilitair. „Hun ervaringen tijdens uitzendingen waren heftig en hadden toen ze eenmaal thuis waren nog steeds een grote impact op hen.”

Desondanks wil de hersteld hervormde predikant te Urk jongeren niet ontmoedigen om in het leger te dienen. „Sinds het afschaffen van de dienstplicht is er in onze gezindte helaas veel begrip voor onze militairen verdwenen. Dat is jammer, want zij willen vanuit hun levensovertuiging meewerken aan vrede in de wereld. Dat moeten we steunen. Een belangrijke taak van de werkgroep is het onder de aandacht brengen van de militairen bij de kerkenraden, zodat zij hun een goede geestelijke begeleiding kunnen geven.”

Verder vindt de predikant het van belang dat de werkgroep een forum vormt voor militairen om hun verhaal te doen. „Militairen krijgen ook na hun uitzending met enorme spanningen te maken, die zich kunnen uiten in drugsgebruik, geweld, relatieproblemen en vereenzaming. Militairen zijn geen praters, maar doeners en hebben er doorgaans na een uitzending moeite mee om hun verhaal te vertellen, wat juist zo nodig is.”

Daar komt bij dat de kerkelijke omgeving hen vaak niet begrijpt, zegt ds. Den Boer. „Vooral de oud-Indiëgangers vormen een vergeten groep, die kampt met veel problemen. Aan hen willen we de komende tijd in het bijzonder aandacht schenken.”

De Urker predikant hoopt dat ook militairen van andere kerken zich bij de werkgroep aansluiten. „Laten we samen optrekken. Het gaat om zielen van mensen, en niet om kerkmuren. Het is jammer dat het deputaatschap voor militairen van de Gereformeerde Gemeenten na de opschorting van de opkomstplicht in 1997 heeft opgehouden te bestaan. Misschien kunnen we samen met deze kerk en andere kerkverbanden iets organiseren.”

tekst Jan van Reenen

beeld RD

Bron: Reformatorisch Dagblad, 22 maart 2013