Wie beïnvloedt jou? – week 38

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offergave en slachtoffer, tot een lieflijke reuk voor God. (Efeze 5: 1)

Efeze 5 en 6 vertellen ons hoe we moeten wandelen als kinderen van het licht. Vervolgens gaat het in op verschillende relaties, huwelijk, kinderen, werknemers en werkgevers. Uiteindelijk geeft Paulus ons een inkijk in de geestelijke wereld en spreekt over de machten der duisternis en reikt ons geestelijke wapens aan om daarmee stand te houden.

Ik denk niet dat het toevallig is dat deze opsomming van menselijke relaties precies tussen Gods wil en de verleidingen van de duisternis staat.
Zowel God als de duivel kan ons beïnvloeden.
Petrus wordt eerst door God beïnvloedt als Jezus aan Zijn discipelen vraagt: “Wie zeggen jullie dat ik ben?” Petrus zegt: “U bent de Messias.” Even later wordt hij beïnvloed door de duivel als hij zegt de dood van Zijn Heer te verhinderen. Jezus zegt tegen hem: “Satan ga weg achter mij.”

Wees nuchter en waak want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw.(1 Petrus 5:8)
Als wij een deur open zetten zal de duivel altijd binnen komen, op zoek naar wie hij zal kunnen verslinden, eindigt bovenstaand vers.
Hij is er op belust om relaties naar Gods wil te verstoren.
Dit doet hij door bitterheid en onvergevingsgezindheid, door verleiding, door wanorde te stichten en doorbezetenheid en ziekte.
De oproep van standvastigheid in de overdenking van vorige week houden we nog even vast.
Houd stand tegen de listige verleidingen van de duivel en neem de hele wapenuitrusting van God aan!

Vragen:

  1. Kun jij een recent voorbeeld geven dat je onder Gods invloed stond?
  2. Kun jij een recent voorbeeld geven dat je onder invloed van de satan was?
  3. Heb je een voorbeeld van relaties die zijn verstoord in jouw omgeving?

Gebed deze week:

Voor de gebedskring op het PKC Den Haag. Vandaag op Prinsjesdag hebben we met een paar broeders bij elkaar gezeten en we hadden een geweldige tijd.
De kring bestaat nu weer uit twee personen. Vandaag hebben we elkaar de vraag gesteld: “Hoe belangrijk zal de Heer het vinden dat juist hier gebeden wordt?”
Bid met ons mee!
Een ontmoetingskring op het KIM in Den Helder. Maandag 18 september hebben we wat gesprekken gevoerd met adelborsten en de GV op het KIM. Dat vooral onze Heer tot harten gaat spreken en dat deze jonge collega’s Zijn stem gaan verstaan.

Er komt mogelijk een project vanuit Marines for Christ om met wat vrijwilligers naar Sint Maarten af te reizen om daar te ondersteunen in wederopbouw.
Bid dat de Heer deuren gaat openen en dat oud-militairen bereid zijn om deze stap te zetten.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten